< 2/41 >

Vlákna, klubka, tkaniny.

›› Grafické řešení výstavy pro OGV v Jihlavě ›› 2018
grafický design:

Grafické a prostorové řešení výstavy pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, grafika a sazba na textil zaměřeného čísla galerijních novin O_kraj. Výstava byla věnovaná tématu textilu v současném umění.
Kurátorovala Lenka Dolanová.

Vlákna, klubka, tkaniny.
< 2/41 >