< 30/41 >

Fond Mozaika

›› logo a vizuální identita ›› 2014

Logo, portfólio, inzerce fondu. Fond Mozaika komunitního centra In Báze je určen na podporu integrace dětí uprchlíků a dalších cizinců. 

Fond Mozaika
< 30/41 >